Region Uppsala går ur krislägesavtalet

Region Uppsala begär nu hos styrelserna för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona (kommunala företagens arbetsgivarorganisation) att krislägesavtalet ska inaktiveras, detta efter beslut av regionstyrelsen. Krislägesavtalet har gällt för undersköterskor och sjuksköterskor inom intermediär och intensivvård vid Akademiska sjukhuset, som en följd av det anstränga läget i samband med coronapandemin.

Sedan en tid är det inte längre någon som arbetar på avtalet (som bland annat innebär att personal kunnat få jobba längre pass till en högre ersättning). Läget är fortsatt ansträngt inom vården, men bedömningen är nu att man inte längre behöver nyttja krislägesavtalet. Cirka 120 personer har varit berörda av att arbeta under avtalet, detta under en period av cirka fyra veckor.