Upphandling av bland annat ramavtal för server och lagring initieras

Vid sitt möte initierade regionstyrelsen en upphandling av ett ramavtal för server, lagring och nätverk med tillhörande tjänster. Ramavtalet som ska upphandlas har en avtalstid om 4 år, nuvarande motsvarande avtal med Atea Sverige AB löper ut den 30 september 2021.

Regionstyrelsen initierade också en upphandling av ett förvaltnings- och utvecklingsavtal för R7e-arkiv. R7e-arkiv används för lagring och arkivering av digital information. Nuvarande avtal innehas av TietoEvry och löper ut den 30 april 2022. Den nya avtalstiden blir 4 år. Här hjälper Region Uppsala också till med upphandlingen åt 12 andra svenska regioner.