Riktlinjer för bisysslor revideras under året

Såväl majoriteten som (S) har tagit initiativ vad gäller bisysslor, med anledning av ett antal artiklar i UNT. Under dagens sjukhusstyrelse presenterades därför en genomgång av hur reglerna om bisysslor har hanterats på Akademiska sjukhuset. Utöver detta pågår ett arbete på HR med att se över riktlinjen för bisysslor.

(S) ville också i sitt initiativ som de förde fram i december att sjukhusdirektören skulle få i uppdrag att återkomma med en plan för hur förekomsten av bisysslor ”som innebär skada för arbetsmiljö och produktion ska kunna minska”.

Av svaret framgår bland annat att det inte är förenligt med svensk lagstiftning att generellt förbjuda bisysslor. Det kan också finnas ett värde för Region Uppsala som arbetsgivare att tillåta bisysslor i viss omfattning. Bedömning behöver göras vid varje enskilt fall så att bisysslan inte inverkar negativt på det huvuduppdrag som medarbetaren har inom Region Uppsala.

HR har i sin handlingsplan för 2021 planerat att revidera riktlinjen för att ytterligare förtydliga processen kring bisysslor. Ett utvecklingsområde är att istället för pappersblanketter registrera bisysslor digitalt. Det skulle säkerställa att Region Uppsala kan ta fram statistik vad gäller rapporterade bisysslor, samt underlätta följsamheten till riktlinjen. Med hänvisning till detta avslogs (S) initiativ i denna del.