Initiativ från (S) om telefonlinje fick svar

(S) inkom i februari med ett initiativ där de ville uppdra till Akademiska sjukhuset att säkerställa en fungerande och tillgänglig telefonlinje till vuxenpsykiatriska akutmottagningen.

Av svaret framgår bland annat att akutmottagningen för vuxenpsykiatri aldrig haft något uppdrag att bedriva en stöd- eller sjukvårdsrådgivande telefonlinje. Någon organisation för att upprätthålla en sådan linje finns inte heller inom psykiatrin. Det finns däremot ett anknytningsnummer som går till receptionen på akutmottagningen, som ska användas för anhöriga till de som har åkt in till akutmottagningen. Till detta nummer har ibland även patienter ringt, och vårdgivare har ibland även hänvisat patienter dit.

Personal på akutmottagningen har därför, i mån av tid, tagit emot inkommande samtal på detta telefonnummer. Men det har med ett ökat tryck på linjen resulterat i många obesvarade samtal. Telefonnumret har därför tagits bort från vuxenpsykiatrins externa webbplats, och samtal från anhöriga kopplas istället via Akademiska sjukhusets växelnummer. Anledningen till detta är att anknytningsnumret kunde uppfattas som en stödlinje, det uppstår då enligt ärendets handlingar en patientsäkerhetsrisk när personer med akuta psykiska besvär ringer till en obemannad telefonlinje istället för att söka hjälp på mottagningen.

Personer som har akuta självmordstankar ska uppsöka akutpsykiatriska mottagningen, som för såväl barn som vuxna är öppna dygnet runt. I situationer där man inte själv kan ta sig till sjukhuset kan man även ringa 112.

Sjukvårdsrådgivningen 1177 är ingen stödlinje vid akuta suicidtankar, däremot en kontaktväg till vården för den som är orolig över sitt psykiska mående och behöver vägledning till hur man kan få hjälp. Vidare har Folkhälsomyndigheten analyserat behovet av en nationell stödlinje som riktar sig till personer med psykisk ohälsa. I sin återrapport till regeringen den 31 januari i år så rekommenderade Folkhälsomyndigheten att det ska skapas en sådan nationell stödlinje i Sverige.

Med anledning av detta avslog sjukhusstyrelsens initiativet från (S), något som (S) reserverade sig emot.