Boka tid för att slippa långa köer vid vaccination mot covid-19

Det är långa köer till drop-in för vaccination mot covid-19. Det finns gott om lediga tider att boka.

Läs mer och boka tid på 1177.se.

Initiativ från (V) om telefonlinje fick svar

Även (V) har inkommit med ett initiativärende liknande det från (S) i notisen ovan, ”Människor i kris behöver en telefonkontakt”. Där är svaret liknande det som gavs till (S). (V) yrkade även på att hälso- och sjukvårdsdirektören skulle ges i uppdrag att utreda en långsiktigt hållbar lösning för hur personer med akuta psykiatriska tillstånd kan få hjälp via telefon dygnet runt. I den delen är svaret att ett sådant uppdrag redan är lagt på hälso- och sjukvårdsdirektören, med en återrapportering i maj.

Med hänvisning till detta avslog sjukhusstyrelsen initiativet, något som (V) reserverade sig emot.