Psykiatriambulans ska utredas igen

I september 2020 bestämde sjukhusstyrelsen att sjukhusdirektören för Akademiska sjukhuset skulle ta fram ett förslag om en mobil psykiatrisk akutverksamhet, en så kallad psykiatriambulans. Tanken var att när någon ringer 112 på grund av psykisk ohälsa så skulle psykiatriambulansen åka ut, istället för polisen som ofta annars får den uppgiften. Självmordshot och andra situationer med koppling till misstänkt psykisk sjukdom nämndes också. Liknande verksamhet finns bland annat i Region Stockholm.

I december 2020 fick sjukhusdirektören uppdraget att införa en mobil psykiatrisk akutverksamhet och ge en första lägesrapport till sammanträdet i juni 2021, inklusive en redovisning av kostnader och finansiering. Denna lägesrapport har nu presenterats och en slutsats är att uppdraget med en psykiatriambulans delvis måste utredas igen.

Det beror på att det sedan i december 2020 har förts en intensifierad nationell dialog genom SKR (Sveriges Kommuner och Regioner), där det blivit tydligt att det finns olika uppfattningar om i vilken utsträckning psykiatriambulanser är det mest resurseffektiva. Detta i jämförelse med utökade mobila team och digitala lösningar som möjliggör kontakt med sjukvården innan tillståndet blivit så akut att blåljusverksamhet är påkallad. Därför ska nu en ny utredning göras under hösten 2021. Utredningen ska ge svar på vilken form av prehospital akutpsykiatrisk mobil lösning som är mest kostnadseffektiv (alltså insatser innan eventuell inläggning på sjukhus), samt bäst möter patientgruppens faktiska behov.

Målet med utredningen är, enligt ärendets handlingar, att säkerställa att Region Uppsala väljer den eller de lösningar som bäst motsvarar behoven. En slutrapport ska redovisas i januari 2022, och den nya verksamheten ska sedan komma på plats under det andra kvartalet 2022.