Arbete med lokalförsörjningsplaner inleds

Sjukhusdirektören för Akademiska sjukhuset ska uppdatera den befintliga strategiska lokalförsörjningsplanen. Medan sjukhusdirektören för Lasarettet i Enköping ska ta fram en första strategisk lokalförsörjningsplan för Lasarettet i Enköping. Detta efter beslut av sjukhusstyrelsen. I båda fallen ska planerna vara klara att presenteras i oktober 2021.