Nytt system för operationsplanering ska införas

Sjukhusstyrelsen ställer sig nu bakom en genomförd förstudie, som rekommenderar att Region Uppsala avvecklar operationsplaneringssystemet Orbit. Istället får regiondirektören i uppdrag att starta planeringen för en övergång till operationsplaneringsmodulen Cosmic TM2.

Förslaget grundar sig bland annat på att färre IT-system leder till förbättrad arbetsmiljö och ökad patientsäkerhet (Cosmic används redan inom journalhantering). Enligt ärendets handlingar bedöms ett införande av Cosmic TM2 få positiva konsekvenser på arbetsmiljön. Det innebär dokumentation i färre system, och förväntningar på mindre stress och mindre tid som läggs på administration.