Upphandling av dialysmaskiner initieras

Efter beslut av sjukhusstyrelsen får nu sjukhusdirektören vid Akademiska sjukhuset i uppdrag att genomföra en upphandling av dialysmaskiner.

Ny dialysutrustning behövs för att säkerställa en patientsäker maskinpark för denna behandling, som är livsuppehållande. Dagens maskinpark är dels så pass gammal att den måste bytas ut, därtill ökar också antalet behandlingar per maskin och år, vilket ger ökande behov och kostnader för service och underhåll. 2018 genomfördes 7 246 dialysbehandlingar, 2019 genomfördes 7 536 dialysbehandlingar och 2020 genomfördes 8 177 dialysbehandlingar. Värdet av upphandlingen omfattas av sekretess.