Oförändrad prognos för Akademiska – förbättring vid Lasarettet i Enköping

Akademiska sjukhuset beräknas göra ett underskott under 2021 på minus 630 miljoner kronor, vilket är samma prognos som gavs föregående månad. Det framgår av delårsrapporten till och med augusti. Prognosen bygger på att det inte kommer att inträffa en fjärde våg för pandemin, utan att produktionen kommer att kunna stabiliseras under hösten. Lasarettet i Enköping lämnar en årsprognos på plus 10 miljoner kronor, vilket är en förbättring från föregående månad. Överskottet hänger bland annat samman med olika covid-19-ersättningar.