Akademiska sjukhuset gör minusprognos

Akademiska sjukhuset beräknas göra ett underskott under 2021 på minus 630 miljoner kronor. Det framgår av månadsrapporten för juli som redovisades vid sjukhusstyrelsens sammanträde.

Prognosen är 260 miljoner kronor sämre än det budgeterade underskottet på minus 370 miljoner kronor. 76 miljoner kronor av budgetavvikelsen bedöms hänga samman med pandemin.

Prognosen för Lasarettet i Enköping är i enlighet med budgeten, men man kommer inte att nå upp till produktionsmålen.

Vid Akademiska sjukhuset pågår ett åtgärdsprogram för en ekonomi i balans. Sjukhusstyrelsen fick information om hur arbetet fortskrider.