Förstudie för renovering av centralblocket ska göras

En fördjupad förstudie för renovering av centralblocket vid Akademiska sjukhuset ska genomföras. Det beslutade sjukhusstyrelsen.

Centralblocket innehåller bland annat operationssalar, röntgenverksamhet, den steriltekniska avdelningen och mottagningar inom olika områden. Byggnaderna är uppförda 1971-1973 och är i behov av renovering.

I samband med renoveringarna kommer verksamheter att behöva evakueras. Sjukhusstyrelsen föreslår att fastighets- och servicenämnden ska genomföra ett programarbete för att ingång 78 ska kunna användas för evakuerade verksamheter.