Drivmedelshantering på Enköpingsdepån

I december 2020 fastställde trafik- och samhällsutvecklingsnämnden ”Inriktning drivmedel för kollektivtrafiken i Uppsala län”. Nästa steg i arbetet med denna inriktning är att konkretisera hur implementeringen kan se ut. Först ut är befintlig bussdepå i Enköping, som är den största depån i länet bortsett från de båda i Uppsala och är dessutom särskilt relevant nu under pågående regionbussupphandling.

Förslag för nästa steg:

  • Bäst förutsättning för att införa nya drivmedelsalternativ på bussdepån i Enköping fås genom att på sikt genomföra arbete med ny depå i Enköping.
  • Om alternativ till biodiesel ska införas tidigare än ny depå är verklig rekommenderas att gå vidare med att elektrifiera kommande stadsbusstrafik i Enköping.
  • Om en elektrifiering av stadsbusstrafiken i Enköping ska inledas omgående, vilket inkluderar investeringar i befintlig depå, är rekommendationen att ändå återuppta förstudien för en ny depå i Enköping.

Genomförande av de förslagna aktiviteterna bedöms ha positiva konsekvenser för hälsa och miljö framförallt genom lägre utsläpp av lokala emissioner som en elektrifierad bussflotta innebär.

Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden beslöt på dagens möte att godkänna att förvaltningen arbetar vidare utifrån de förslag som redovisades.