Tertialrapport januari– april 2021

Trafik och samhälle redovisar ett resultat till och med april som är 57,7 miljoner kronor sämre än budget. Detta beror till största delen på bortfall av biljettintäkter till följd av pandemin. Ackumulerat biljettintäktsbortfall ligger på 100,5 miljoner kronor jämfört med budget.

Förvaltningens ackumulerande coronarelaterade kostnader uppgår till 12,7 miljoner kronor. Förvaltningen har haft kostnader för förstärkningstrafik, coronataxi, informationskampanjer med mera. I linje med Folkhälsomyndighetens rekommendationer avråder vi invånarna i länet att resa med oss samtidigt som kollektivtrafiken fortsätter köras i den omfattning som krävs för att minska risken för trängsel.