Initiering av upphandling avseende it-konsultavtal

För att säkerställa att visioner, behov och planer kan realiseras behöver Trafik och samhälles it-kompetens säkerställas. Ett it-upphandlingsavtal har funnits under flera år mellan Trafik och samhälle och it-leverantören Sogeti vilket har försett Trafik och samhälle med de nödvändiga it-resurser som har behövts. Detta avtal löper ut i december 2021. Fram till dess måste en process drivas som resulterar i ett nytt avtal, vilket görs i form av ett projekt som motiveras bland annat genom att omfattningen och komplexiteten är stor och att en bristfällig upphandling skulle hindra förverkligandet av beslutade verksamhetsplaner, till exempel det digitala kundmötet.

Syftet med det nya upprättade avtalet är att stödja införandet av Trafik och samhälles beslutade it-strategi. Beslutet att initiera upphandling av it-konsultavtalet godkännes på dagens möte i trafik- och samhällsutvecklingsnämnden.