Uppsnabbat trafik- och samhällsutvecklingsnämnden 22 november 2021

Månadsrapport oktober 2021

Trafik och samhälle redovisar ett resultat till och med oktober som är 118,2 miljoner kronor sämre än budget. Detta beror till största delen på bortfall av biljettintäkter till följd av pandemin. Ackumulerat biljettintäktsbortfall ligger på 196 miljoner kronor jämfört med budget. Årets resultat är justerat och förväntas bli -153 miljoner kronor istället för tidigare förväntade -165 miljoner kronor.

Såväl resande som intäkterna fortsätter öka och totala biljettintäkterna hamnade i oktober på en nivå som motsvarar en andel på 76,8 % jämfört med 2019 vilket är en rejäl ökning från september som då var 59 %. Vi ser även att resandet ökar, och totala resandet ligger för tillfället på 70 % jämfört med 2019.

Målbild och planeringsprinciper för översyn av busstrafiken i Bålsta

Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden beslöt på dagens möte att godkänna målbilden för projektet Översyn av busstrafiken i Bålsta samt planeringsprinciper för busstrafiken i Bålsta.

Håbo kommun är en växande kommun med en positiv befolkningsutveckling. Den största tillväxten sker i Bålsta vilket gör att det lokala busslinjenätet behöver justeras, och kollektivtrafiken måste vara attraktiv och effektiv för att skapa en positiv resandeutveckling.

Verksamhetsuppdrag och budget 2022

Regionplan och budget är ett politiskt styrdokument som talar om inriktningen för regionens alla verksamheter. I syfte att skapa enhetliga beslut och för att skapa en tydlighet kring budget och uppdragen i Regionplan och budget ska alla nämnder besluta om verksamhetsuppdrag inkluderat budget. Dessa verksamhetsuppdrag beskriver de uppdrag som trafik- och samhällsutvecklingsnämnden fick genom regionfullmäktiges beslut i juni 2022 samt övriga uppdrag som nämnden beslutar om för 2022. Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden beslutade att godkänna föreslagna uppdrag för 2022 och budget för 2022.

Införande av funktionen blippa och res för buss och tåg

Sedan några år tillbaka och fram till slutet av 2023 pågår successiv utveckling och övergång från ett traditionellt biljett- och försäljningssystem till ett egenutvecklat system anpassat till den nationella biljett- och betalstandarden. Samtidigt är det mer aktuellt än någonsin att sänka tröskeln för att resa med kollektivtrafiken efter Coronapandemin. Förvaltningen föreslår därför följande för framtidens köp av biljetter ombord:

  • Köp av biljett görs i första hand av kunden själv innan påstigning via UL-appen men även via UL-Center, ombud eller självserviceportalen ”Mitt UL”.
  • Köp ombord görs med enbart ett blipp på den nya biljettläsaren. Föraren kommer inte vara biljettförsäljare men vara aktiv i valideringen av biljetter
  • Betalning ombord med reskassa på de nya UL-korten hanteras identiskt med betalkortsköp ombord

Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden beslöt på dagens möte att biljettsystemfunktionen Blippa och res för buss och tåg anpassat till den nationella biljettstandarden införs. Upphandling och införande beräknas ta minst 12 månader. Beslut om hur det införs beslutas vid ett senare skede. Utgångspunkten är dock att förarstödd försäljning inte ligger i utvecklingsplanen.