Införande av funktionen blippa och res för buss och tåg

Sedan några år tillbaka och fram till slutet av 2023 pågår successiv utveckling och övergång från ett traditionellt biljett- och försäljningssystem till ett egenutvecklat system anpassat till den nationella biljett- och betalstandarden. Samtidigt är det mer aktuellt än någonsin att sänka tröskeln för att resa med kollektivtrafiken efter Coronapandemin. Förvaltningen föreslår därför följande för framtidens köp av biljetter ombord:

  • Köp av biljett görs i första hand av kunden själv innan påstigning via UL-appen men även via UL-Center, ombud eller självserviceportalen ”Mitt UL”.
  • Köp ombord görs med enbart ett blipp på den nya biljettläsaren. Föraren kommer inte vara biljettförsäljare men vara aktiv i valideringen av biljetter
  • Betalning ombord med reskassa på de nya UL-korten hanteras identiskt med betalkortsköp ombord

Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden beslöt på dagens möte att biljettsystemfunktionen Blippa och res för buss och tåg anpassat till den nationella biljettstandarden införs. Upphandling och införande beräknas ta minst 12 månader. Beslut om hur det införs beslutas vid ett senare skede. Utgångspunkten är dock att förarstödd försäljning inte ligger i utvecklingsplanen.