Målbild och planeringsprinciper för översyn av busstrafiken i Bålsta

Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden beslöt på dagens möte att godkänna målbilden för projektet Översyn av busstrafiken i Bålsta samt planeringsprinciper för busstrafiken i Bålsta.

Håbo kommun är en växande kommun med en positiv befolkningsutveckling. Den största tillväxten sker i Bålsta vilket gör att det lokala busslinjenätet behöver justeras, och kollektivtrafiken måste vara attraktiv och effektiv för att skapa en positiv resandeutveckling.