Månadsrapport oktober 2021

Trafik och samhälle redovisar ett resultat till och med oktober som är 118,2 miljoner kronor sämre än budget. Detta beror till största delen på bortfall av biljettintäkter till följd av pandemin. Ackumulerat biljettintäktsbortfall ligger på 196 miljoner kronor jämfört med budget. Årets resultat är justerat och förväntas bli -153 miljoner kronor istället för tidigare förväntade -165 miljoner kronor.

Såväl resande som intäkterna fortsätter öka och totala biljettintäkterna hamnade i oktober på en nivå som motsvarar en andel på 76,8 % jämfört med 2019 vilket är en rejäl ökning från september som då var 59 %. Vi ser även att resandet ökar, och totala resandet ligger för tillfället på 70 % jämfört med 2019.