Verksamhetsuppdrag och budget 2022

Regionplan och budget är ett politiskt styrdokument som talar om inriktningen för regionens alla verksamheter. I syfte att skapa enhetliga beslut och för att skapa en tydlighet kring budget och uppdragen i Regionplan och budget ska alla nämnder besluta om verksamhetsuppdrag inkluderat budget. Dessa verksamhetsuppdrag beskriver de uppdrag som trafik- och samhällsutvecklingsnämnden fick genom regionfullmäktiges beslut i juni 2022 samt övriga uppdrag som nämnden beslutar om för 2022. Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden beslutade att godkänna föreslagna uppdrag för 2022 och budget för 2022.