Allmän trafikplikt för regionbusstrafiken

Med stöd av lag (2010:1065) om kollektivtrafik och i enlighet med regionens trafikförsörjningsprogram fastställs allmän trafikplikt för regionbusstrafiken i Uppsala län för perioden juni 2022 till och med juni 2031. Detta beslutade trafik- och samhällsutvecklingsnämnden vid sitt möte. Enligt överenskommelse med intilliggande regionala kollektivtrafikmyndigheter omfattar beslutet även länsöverskridande regionbusstrafik till Gävle, Sigtuna, Arlanda, Hallstavik, Norrtälje, Kista, Strängnäs, Västerås och Sala för vilken Region Uppsala är huvudman.