Årsredovisning 2020

Trafik och samhälle redovisar ett resultat för år 2020 på minus 97,3 miljoner kronor. Totalt landade intäkterna för 2020 på 2044,2 miljoner kronor, vilket är 256,3 miljoner kronor lägre än budget. Jämfört med 2019 har förvaltningens intäkter minskat med 4,4 procent (93,3 miljoner kronor) främst på grund av minskade biljettintäkter till följd av coronapandemin.

De totalt kostnaderna landade på 6,9 procent (159 mnkr) under budgeterad nivå. Den främsta anledningen är att trafikkostnaderna var 113,3 miljoner kronor lägre än budgeterat. Förvaltningen har även haft lägre kostnader för provisioner, konsulter och främmande tjänster. Kostnaden för sjukresor hamnade över budgeterad nivå med 5,3 miljoner kronor. Sex av förvaltningens nio indikatorer uppnådde målvärdet. För två av de indikatorer som inte nådde önskat målvärde var pandemin orsaken. Av förvaltningens 23 uppdrag genomfördes 17 under 2020.