Kollektivtrafiken efter corona

Kollektivtrafiken har upprätthållits i sin fulla kraft under hela pandemin trots ett kraftigt minskat resande. På dagens möte i trafik- och samhällsutvecklingsnämnden redovisades förvaltningens pågående arbetet med planen för hur kollektivtrafiken åter ska bli en viktig del i ett hållbart samhälle. Mycket tyder på att distansarbete kommer fortsätta i viss mån även efter pandemin. Därför behövs aktiviteter för att gamla och nya målgrupper ska återgå till att resa kollektivt så att utvecklingen med hållbart resande fortsätter och intäktsbehoven uppfylls.