Boka tid för att slippa långa köer vid vaccination mot covid-19

Det är långa köer till drop-in för vaccination mot covid-19. Det finns gott om lediga tider att boka.

Läs mer och boka tid på 1177.se.

Mälardalstrafik

Mälardalstrafiks verksamhet reglereras i ett samverkansavtal mellan de sex ägarregionerna varav Region Uppsala är en. För etapp 2 som startar den 12 december 2021 krävs ett förnyat uppdrag från ägarregionerna. Uppdraget ska utgå från de övergripande resevillkor, produkter och priser som Mälardalstrafik föreslagit ska gälla för resor med dem.

Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden tog på dagens möte beslut om att godkänna förslaget på tilläggsavtal 2 samt Mälardalstaxa. De lämnar förslaget till Regionstyrelsen för beslut i Regionfullmäktige.