Månadsrapport mars 2021

Trafik och samhälle redovisar ett resultat för mars som är 56,9 miljoner kronor sämre än budget. Detta beror till största delen på bortfall av biljettintäkter till följd av pandemin. Biljettintäktsbortfallet hittills i år ligger på 77,3 miljoner kronor jämfört med budget. Resandet har under 2021 minskat med cirka 41 procent i jämförelse med 2019. I linje med Folkhälsomyndighetens rekommendationer avråder vi invånarna i länet att resa med oss samtidigt som kollektivtrafiken fortsätter köra i den omfattning som krävs för att minska risken för trängsel.