Folktandvårdens prislista justerad

Vårdstyrelsen beslutade att justera Folktandvårdens prislistor för 2022. Bland annat höjs priserna för allmäntandvård och frisktandvård med 2,1 procent för att kompensera för kostnadsökningar.