Nära vård och hälsa går mot plusresultat

Nära vård och hälsa väntas göra ett plusresultat under 2021 på 70 miljoner kronor. Det framgår av månadsrapporten för juli, som behandlads vid vårdstyrelsens sammanträde. Förändringen jämfört med budget beror främst på ersättning för provtagning och smittspårning under pandemin.

Även Folktandvården prognosticerar ett plusresultat på 6 miljoner kronor, men påpekar att det är svårt att bedöma utfallet på helåret beroende på pandemins effekter.