Utökning med 15 närvårdsplatser i Uppsala

Antalet närvårdsplatser vid Kronparken i Uppsala ska utökas. Det beslutade vårdstyrelsen. Utökningen gäller 15 vårdplatser och kostnaden beräknas till 28,5 miljoner kronor per år, utöver lokalkostnad.

Enligt beslutet ska avdelningen utvecklas i enlighet med inriktningen för ett vårdcentrum i centrala Uppsala, som nu utreds.