Viss specialisttandvård flyttar i Enköping

Viss specialisttandvård ska flyttas från Lasarettet i Enköping till nya lokaler i anslutning till Folktandvårdens lokaler på Västra Ringgatan i Enköping. Det beslutade vårdstyrelsen. Flytten görs för att kunna utnyttja lokalerna bättre, vilket innebär att man kommer att kunna ta emot fler patienter för allmäntandvård.