Uppsnabbat vårdstyrelsen 22 november

Vinnarna av Hälsofrämjandepriset 2021 utsedda

Vinnarna av Hälsofrämjandepriset 2021 har utsetts. Priset delas ut för att uppmärksamma hälsofrämjande insatser inom hälso- och sjukvården. För 2021 års pris fördelas prissumman på sammanlagt 100 000 kronor mellan följande verksamheter:

  • Luthagens vårdcentral, Praktikertjänst, för ett systematiskt arbete med stöd till goda levnadsvanor genom strukturerade hälsosamtal – 50 000 kronor
  • Mottagning unga män i Uppsala, Nära vård och hälsa, för utveckling av ett arbete med sjukdomsförebyggande perspektiv som integrerar stöd för goda levnadsvanor – 30 000 kronor
  • Nyby vårdcentral Uppsala, Prima Vård, för ”Dans för Hälsa” som en del i behandling.

Oförändrad prognos i oktober

Den ekonomiska prognosen för förvaltningarna Nära vård och hälsa och Folktandvården var oförändrade i oktober jämfört med föregående månad. Nära vård och hälsa lämnar en prognos på plus 90 miljoner kronor och Folktandvården väntas göra ett plus på 11 miljoner kronor. Det framgår av vårdstyrelsens månadsrapport.

Verksamhetsuppdrag och budget fastställda

Vårdstyrelsen fastställde verksamhetsuppdrag och budget för 2022. I uppdraget beskrivs även grunduppdraget för förvaltningarna Nära vård och hälsa och Folktandvården inklusive verksamhetsförändringar kommande år.