Verksamhetsuppdrag och budget fastställda

Vårdstyrelsen fastställde verksamhetsuppdrag och budget för 2022. I uppdraget beskrivs även grunduppdraget för förvaltningarna Nära vård och hälsa och Folktandvården inklusive verksamhetsförändringar kommande år.