Vinnarna av Hälsofrämjandepriset 2021 utsedda

Vinnarna av Hälsofrämjandepriset 2021 har utsetts. Priset delas ut för att uppmärksamma hälsofrämjande insatser inom hälso- och sjukvården. För 2021 års pris fördelas prissumman på sammanlagt 100 000 kronor mellan följande verksamheter:

  • Luthagens vårdcentral, Praktikertjänst, för ett systematiskt arbete med stöd till goda levnadsvanor genom strukturerade hälsosamtal – 50 000 kronor
  • Mottagning unga män i Uppsala, Nära vård och hälsa, för utveckling av ett arbete med sjukdomsförebyggande perspektiv som integrerar stöd för goda levnadsvanor – 30 000 kronor
  • Nyby vårdcentral Uppsala, Prima Vård, för ”Dans för Hälsa” som en del i behandling.