Ändringar i förfrågningsunderlag för barnmorskemottagning

Vårdstyrelsen fastställde ändringar i förfrågningsunderlaget för barnmorskemottagning vid sitt möte. En förändring är att behandlingen av kvinnor med graviditetsdiabetes ska skötas av specialistmödrahälsovården. De fortsätter dock att gå på ordinarie kontroller på barnmorskemottagningen.

Mottagningen ska säven se till att det finns en möjlighet att träffa kurator eller psykolog för att ge stöd kring förlossningsrädsla och förlossningsdepression. Det ska också gå att träffa en diabetessjuksköterska vid behov.

Kapiteringsersättning räknas upp med 2 procent. Även ökade labbkostnader kompenseras med 2,22 procent. Från och med nästa år ingår också ett rådgivande samtal 2–3 veckor efter förlossningen i basprogrammet. Ersättningen för detta läggs in i kapiteringen vilket gör att den totala uppräkningen av kapiteringen blir cirka 5,9 procent.

Det nya förfrågningsunderlaget gäller från och med den 1 januari 2022.