Köer för barn med psykisk ohälsa ska kortas

Barn och unga som står i kö för psykologisk behandling ska få snabbare hjälp genom en direktupphandling av psykologisk behandling. Barn- och ungdomshälsan som startade sin verksamhet 1 mars tog över en kö med 250 barn som väntade på behandling. Ett antal åtgärder har genomförts för att arbeta bort kön och framöver ska flera tjänster tillsättas. Upphandlingen är en tillfällig förstärkning av enheten för att ytterligare korta ned den befintliga kön.