Närvårdsenhet öppnar i Tierp

I november ska en närvårdsenhet med 18 platser öppna i Tierp. Etableringen av enheten är en del av vårdcentrum Tierp-Älvkarleby som nu tar form. Närvårdsplatserna vänder sig till patienter som har behov av vård på primärvårsnivå dygnet runt. Det handlar exempelvis om äldre med omfattande behov eller andra patienter från 17 år med nedsatt allmäntillstånd men där allvarlig psykiatrisk eller somatisk sjukdom uteslutits. Region Uppsala kommer att vara huvudman för enheten men en dialog kring samfinansiering med berörda kommuner kommer att ske under hösten.