Fler ska få nödvändig tandvård

Nu får hälso- och sjukvårdsdirektören uppdraget att nå fler personer med rätt till tandvårdsintyg, så att de kan få den tandvård de har rätt till. Detta efter beslut av vårdstyrelsen.

Många personer som vårdas av nära anhörig har ingen kontakt med kommunen eller psykiatrin. Följden blir att det troligen finns ett mörkertal av personer som inte får möjlighet till nödvändig tandvård, trots att de är berättigade. Här blir nu uppdraget att säkerställa att informationen om rätt till tandvård når ut.

Detta föreslås bland annat ske genom bättre samverkan mellan kommun och region, och att möjligheten till intyg förenklas genom att även bland annat distriktssjuksköterskor ska kunna styrka behovet så att regionen kan utfärda ett intyg. Regionens mobila sjukvårdsenheter som besöker personer i hemmet ska också ha kunskap om nödvändig tandvård och kunna hänvisa till rätt instans.

Bakgrunden är att (V) i november inkom med ett initiativärende till vårdstyrelsen, där de föreslog just detta. Initiativet väckte nu alltså bifall.