Uppsnabbat vårdstyrelsen 29 oktober

Projekt med äldremottagningar fortsätter under 2022

Pilotprojektet med äldremottagningar kommer att fortsätta under 2022. Det beslutade vårdstyrelsen. Ett breddinförande ska påbörjas under senare delen av 2022.

Projektet finansieras med riktade statsbidrag.

Provtagning för covid-19 ger plusresultat

Nära vård och hälsa lämnar en prognos på plus 90 miljoner kronor för 2021, vilket är 110 miljoner kronor bättre än årsbudget. Det framgår av månadsrapporten för september. Större delen av det positiva resultatet gäller intäkter för provtagningsverksamheten. Folktandvården lämnar en prognos på plus 11 miljoner kronor, vilket är i nivå med årsbudget.

Ändringar i förfrågningsunderlaget för LOV privat psykoterapi fastställda

Vårdstyrelsen fastställde förfrågningsunderlaget för LOV privat psykoterapi. Bland annat inför man nu möjlighet till digitala vårdkontakter. Det införs krav på antal behandlingar per år. Regionen kommer också att ge en återkommande kurs i journalföring och kvalitetsledning.

Det nya förfrågningsunderlaget börjar gälla den 1 januari 2022.

Ny rapport om dialoguppföljning av privata vårdgivare

Region Uppsala har under 2019 och 2020 gjort en uppföljning hos 14 av 20 vårdcentraler. Rapporten föredrogs för vårdstyrelsen. (S) lämnade ett yrkande som innehöll flera förslag. Bland annat vill man se en mer detaljerad redovisning av bemanning och tillgänglighet. Yrkandena avslogs. (S) och (V) reserverade sig.

Initiativ om distriktssköterskemottagningar besvarat

(V) föreslog i ett initiativärende att Region Uppsala ska fram en plan för hur mottagningen i Morgongåva så snart som möjligt ska återöppnas. Vårdstyrelsen beslutade att frågan om distriktssköterskemottagning i Morgongåva tas med som en del i det pågående projektet kring närmottagningar och etableringsplan för den nära vården kopplat till arbetet med Effektiv och nära vård i Region Uppsala.