Ändringar i förfrågningsunderlaget för LOV privat psykoterapi fastställda

Vårdstyrelsen fastställde förfrågningsunderlaget för LOV privat psykoterapi. Bland annat inför man nu möjlighet till digitala vårdkontakter. Det införs krav på antal behandlingar per år. Regionen kommer också att ge en återkommande kurs i journalföring och kvalitetsledning.

Det nya förfrågningsunderlaget börjar gälla den 1 januari 2022.