Initiativ om distriktssköterskemottagningar besvarat

(V) föreslog i ett initiativärende att Region Uppsala ska fram en plan för hur mottagningen i Morgongåva så snart som möjligt ska återöppnas. Vårdstyrelsen beslutade att frågan om distriktssköterskemottagning i Morgongåva tas med som en del i det pågående projektet kring närmottagningar och etableringsplan för den nära vården kopplat till arbetet med Effektiv och nära vård i Region Uppsala.