Projekt med äldremottagningar fortsätter under 2022

Pilotprojektet med äldremottagningar kommer att fortsätta under 2022. Det beslutade vårdstyrelsen. Ett breddinförande ska påbörjas under senare delen av 2022.

Projektet finansieras med riktade statsbidrag.