Provtagning för covid-19 ger plusresultat

Nära vård och hälsa lämnar en prognos på plus 90 miljoner kronor för 2021, vilket är 110 miljoner kronor bättre än årsbudget. Det framgår av månadsrapporten för september. Större delen av det positiva resultatet gäller intäkter för provtagningsverksamheten. Folktandvården lämnar en prognos på plus 11 miljoner kronor, vilket är i nivå med årsbudget.