Dags att rösta

Den 11 september 2022 är det val i Sverige. I Sverige är det val vart fjärde år. Då röstar medborgare i Sverige på de politiker man vill ska bestämma och styra på tre nivåer; lokalt, regionalt och nationellt.

Valet gäller vilka politiker som ska leda:

  • Kommun­fullmäktige i kommunen där du bor
  • Region Uppsalas regionfullmäktige
  • Sveriges riksdag

Rösta, vara delaktig och påverka kan du göra på många olika sätt. Det är viktigt att veta vilka frågor som hanteras var, särskilt om du vill engagera dig i en viss fråga.

Du kan påverka

När det är val i Sverige får alla vuxna svens­kar som har fyllt 18 år rösta. Alla röster är värda lika mycket.

Rösträtt till Sveriges riksdag

För att få rösta i valet till riksdagen måste du vara svensk medborgare. Du behöver inte bo i Sverige. Men du måste ha bott här någon gång så att du är eller har varit folkbokförd i Sverige.

Rösträtt till kommun- och regionfullmäktige

Du har rösträtt till kommun- och regionfullmäktige om du:

  • är svensk medborgare och bor (är folkbokförd) i kommunen.
  • är medborgare i ett EU-land, Island eller Norge och bor (är folkbokförd) i kommunen/länet.
  • bor i ett annat land och har bott (varit folkbokförd) i Sverige i minst tre år i följd före valdagen, och bor (är folkbokförd) i kommunen eller länet.

Så röstar du

Tre veckor innan valet får alla som har rätt att rösta ett brev. Det är ditt röstkort. På röstkortet står det var du ska rösta. Det är bra om du tar med röstkortet när du går för att rösta, men glömmer du det så går det att ordna på plats. Du ska också ta med ditt pass eller ett annat identitetskort. Det behöver du för att visa vem du är. Om du inte har ett identitetskort kan någon följa med dig när du ska rösta och säga vem du är.

Du behöver inte vänta med att rösta till den dag det är val. Du kan rösta i förväg. Alla kommuner ordnar lokaler där du kan rösta i förväg. Om du är sjuk, har en funktionsned­sättning eller är gammal kan du få hjälp att rösta.

Olika sätt att påverka och delta

Du kan delta på fler sätt än att rösta. Vill du engagera dig i en fråga eller föra fram din synpunkt så kan du alltid:

Kommuner, län och regioner. Vem gör vad?

Det är lätt att blanda ihop kommunernas och regionernas ansvarsområden. Vi reder ut vem som ansvarar för vad.

Relaterad information på externa webbplatser