Så kan du påverka

Du har möjlighet att påverka utvecklingen i Uppsala län. Dina synpunkter hjälper Region Uppsala att ta bättre beslut.

Ordförandeklubba.

Rösta i regionvalet

Vart fjärde år har du möjlighet att påverka Uppsala läns utveckling genom att rösta i regionvalet. Röstningen sker samtidigt som kommun- och riksdagsvalet.

Kontakta politiker och ledamöter

Du kan framföra dina synpunkter till politiker eller ledamöter i specifika styrelser och nämnder. 
Hitta kontaktuppgifter till förtroendevalda och ledamöter på tromanpublik.se

Nyttja din rätt till insyn

Titta på regionfullmäktiges sammanträden

Regionfullmäktige har vanligtvis fem möten varje år. Om du vill kan du besöka ett sammanträde. Du kan också se en direktsändning av sammanträdet här på webben.
Titta på regionfullmäktiges sammanträden

Läs nyhetsbrevet Uppsnabbat

Via nyhetsbrevet Uppsnabbat kan du läsa sammanfattningar av politiska beslut som fattas inom bland annat regionfullmäktige och regionstyrelsen.

Ta del av handlingar från diariet

Du har rätt till insyn i Region Uppsalas arbete. Av denna anledning kan du ta del av ärenden och allmänna handlingar i vårt diarium. 
Ta del av handlingar från diariet

Överklaga beslut

Du kan begära en laglighetsprövning via Förvaltningsrätten i Uppsala om du tror att ett beslut inte gått lagligt till eller om du tycker att Region Uppsala har fattat ett beslut utan att ha rätt till det.
Begär en laglighetsprövning via Förvaltningsrätten i Uppsala (domstol.se)

Du som är förtroendevald eller samverkar med oss kan besöka en separat samarbetsyta.

Samverkanswebben