Välkommen till invånarpanelen!

Genom att delta i invånarpanelen får du möjlighet att vara med och påverka den digitala servicen i Region Uppsala. Det kan handla om att tycka till om idéer för e-tjänster, komma med förslag på åtgärder för hur vi ska förbättra vår digitala service eller berätta vad du tycker om digitala vårdbesök. Dina svar kommer att bidra till ett bättre underlag inför vår fortsatta digitala utveckling.

Hur kan jag delta?

Alla som bor eller arbetar i Uppsala län är välkomna att vara med. Att du är med i panelen betyder inte att du förbinder dig att göra något. Inför varje aktivitet kan du välja att delta tacka ja eller att avstå.

Hur går det till?

Du registrerar dina kontaktuppgifter och ett fåtal bakgrundsdata. När en undersökning startar får du ett e-postmeddelande med en länk till frågorna. Vi kommer inte att kunna se vilka svar just du har lämnat. När tiden för undersökningen är slut sammanställs svaren och resultaten kommer publiceras på regionuppsala.se.

Din åsikt gör skillnad. Välkommen att påverka!

 

Om du vill delta i invånarpanelen registrerar du dig enkelt här.

Ja, jag vill vara med - ta mig direkt till registreringen

Inledande undersökning

Region Uppsala invånarpanel startades i mars 2021. I samband med att man anmäler sig till panelen skickas ett antal inledande frågor ut. Syftet är att undersöka kännedom om, användning av och inställning till digital service och e-tjänster i Region Uppsala samt att samla in förbättringsförslag.

Av de svar som hittills kommit in kan vi se att de allra flesta tycker det är viktigt att kunna kommunicera med och att få digital service från Region Uppsala. Kännedomen om regionens e-tjänster är stor men nöjdheten med tjänsteutbud och tjänsternas innehåll och kvalitet kan förbättras. Region Uppsala lever inte upp till förväntningarna.  

En stor mängd förbättringsförslag har samlats in. Många önskar förbättrade möjligheter att boka tider, särskilt läkartider. Videobesök behöver vidareutvecklas och utökas. Möjlighet att agera ombud är en funktion som efterfrågas. Användarvänlighet, tillgänglighet och sökbarhet har stor förbättringspotential. Utbildning och information, både till vårdverksamheter och invånare behövs. Det poängteras också att det måste finnas alternativ till det digitala. 

Åtgärder

Redan nu pågår arbete med att förbättra användarvänlighet, tillgänglighet, navigering och sökbarhet nationellt för 1177 Vårdguidens e-tjänster. Där ingår även vidareutveckling av tidbokningstjänster via 1177 samt funktioner för symtombedömning, chatt och vägledning till digitalt eller fysiskt vårdbesök.  

Behovet av informationsinsatser för både invånare och verksamheter ska kartläggas samt att övriga inkomna förslag kommer att beredas och lyftas till ett invånaridéråd för fortsatt hantering och prioritering. En uppföljande undersökning planeras för konkreta förslag på åtgärder.  

En utökad sammanfattning av resultatet av de svar som kommit kommer att skickas till dig som är med i invånarpanelen.

Har du en idé?

Kontakt

Christina Hermans

Objektspecialist, invånartjänster e-hälsa