Inbjudan till samråd för nationella minoriteter i Uppsala län

Region Uppsala bjuder in personer som tillhör någon av de nationella minoriteterna till digitalt samråd om Effektiv och nära vård och Regionala utvecklingsstrategin.

Region Uppsala bjuder in personer som tillhör någon av de nationella minoriteterna sverigefinnar, tornedalingar, samer, judar eller romer i Uppsala län till samråd enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Då covid-19 pandemin sätter gränser för fysiska möten sker samrådet digitalt.

Tid: den 9 december klockan 17 - 18. Länk till mötet får du per e-post efter att du anmält dig till samrådet. Sista dag för anmälan är den 4/12

 

Anmäl dig till att delta på samrådet.

Gå till anmälan

 

På samrådet är det tänkt att information om och dialog kring två av Region Uppsalas stora pågående processer:

  • Effektiv och nära vård.
  • Regionala utvecklingsstrategi.

Varmt välkomna!

Frida Gommel
Ordförande för beredningen för demokrati, jämställdhet och integration (L)

Kontakt

Anita Hansson

Utvecklingsstrateg

Hitta på sidan