Kontakta R7e-arkiv

R7e-arkiv används för lagring och arkivering av digital information. För att möjliggöra detta tar R7e-arkiv emot leveranser av digital information i godkända format som gör det möjligt att söka i materialet både nu och i framtiden.

Kontakt

Kontakta oss om du vill veta mer. 

info@r7earkiv.se