Naturlivsdag – Naturlig navigering 14 juni

Välkommen på en utflyktsdag med en av lärarna på kursen Naturliv på Region Uppsala folkhögskola. Den här dagen kommer vi lära oss om att navigera och orientera oss med hjälp av de vägvisare som finns i naturen.

Vi kommer att lära oss om hur vi kan läsa av väderstrecken med hjälp av solen, molnens rörelse, vinden, trädens utformning, växter och andra tecken i naturen. Efter att vi har lärt oss grunderna om detta så kommer du som deltagare att få en uppgift att hitta till en bestämd plats som kommer att beskrivas i termer av väderstreck och naturens utformning - med hjälp av de vägvisare du lärt dig. Under vandringen kommer vi att stanna längs vägen för att kolla på olika tecken och orientera oss efter dem. Det här blir en dag med övning i medvetenhet och samarbete - och i hur vi kan orientera oss i livet för att komma dit vi vill, utan moderna hjälpmedel.

Foto: Jana Eriksson

Tid

10-15

Plats

Samling utanför Wiks slott.

Ta med

  • Kläder för utomhusbruk (regnkläder om det behövs).
  • Egen matsäck färdig för att ätas (varm dryck i termos, om du vill ha det), vattenflaska.
  • Kompass (om du har).

Fler naturlivsdagar

Detta är en serie av olika naturlivsdagar. De andra dagarna vi har samma vecka är:
13/6 Spårning
15/6 Eld
16/6 Växter

Du kan anmäla dig till en eller flera naturlivsdagar.

Anmälan

Naturlivsdagen är gratis men då det endast finns plats för 20 personer så är det viktigt att du inte anmäler dig om du inte kommer att komma och att du avanmäler dig så tidigt som möjligt om du får förhinder.

Kontakt

Erik Johan Örlander

Lärare naturliv