Enstaka kurs - engelska/matematik

Vi ger enstaka kurser i ämnena engelska och matematik för dig som vill komplettera engelskan eller matematiken för gymnasiet.

Vem kan söka kursen?

För dig som har gymnasieexamen eller en tidsomfattning från folkhögskola motsvarande 3 års heltidsstudier men behöver komplettera med matematik eller engelska. Kursen söks för en termin åt gången. Sista ansökningsdag för start på höstterminen är den 31 maj och för start på vårterminen den 30 november.

Engelska

Kursen kan endast sökas av deltagare på Region Uppsala folkhögskola, Uppsala.

Vi använder språket aktivt, exempelvis när vi samtalar med varandra, läser litteratur eller skriver olika texter. Du får arbeta mycket med skönlitteratur och analyser som du presenterar på engelska. Kursen pågår sex timmar i veckan under en termin och kan ge behörighet 5, 6 eller 7 enligt Gy 2011. Det motsvarar A-B-C-kurs.

Matematik

Kursen pågår sex timmar i veckan under en termin och kan ge i första hand matematik 1b eller 2b enligt Gy 2011. Övriga kurser kan läsas om det finns grupp. Mer information ges under intervjun.

Kursdatum

Ht 2022

2022-08-22 - 2022-12-20

Vt 2023

2023-01-09 - 2023-06-09

Kostnad

Undervisningen är kostnadsfri, men du betalar en avgift på 600 kronor per termin som täcker vissa studiebesök, visst studiematerial, kopieringskostnader och elevförsäkring. Kostnader för eventuella studieresor och litteratur tillkommer.

Ansökan till enstaka kurs i engelska

Ansökan till Enstaka kurs engelska sker direkt på skolan. Prata med din engelsklärare.

Ansökan till enstaka kurs i matematik

Ansök till hösten är stängd. Välkommen att söka till vårens antagning. Ansökan öppnar 15 oktober.

Kontakt

Region Uppsala folkhögskola, Uppsala

E-post: rufhsk.uppsala@regionuppsala.se

Telefon: 018-611 66 06