Enstaka kurs - engelska/matematik

Vi ger enstaka kurser i ämnena engelska och matematik för dig som är behörig att söka enligt nedanstående information.

Vem kan söka kursen?

Generellt gäller att du måste ha en gymnasieexamen eller en tidsomfattning från folkhögskola motsvarande 3 års heltidsstudier. Vad som gäller för respektive kurs läser du längre ner. Kursen söks för en termin åt gången.

Engelska

Kursen kan endast sökas av deltagare som går på eller i närtid har gått på Region Uppsala folkhögskola, Uppsala.

Matematik

Kursen pågår sex timmar i veckan under en termin. För deltagare som har gymnasieexamen erbjuder vi i första hand Matematik 2b. För deltagare som har tillräcklig tidsomfattning från folkhögskola erbjuder vi i första hand Matematik 1b och Matematik 2b.

Övriga kurser kan läsas om det finns utrymme i någon grupp. Mer information ges under intervjun.

Saknar du gymnasieexamen eller tillräcklig tidsomfattning från folkhögskola så går det tyvärr inte att läsa matematik som enstaka kurs hos oss.

Kostnad

Undervisningen är kostnadsfri, men du betalar en avgift på 600 kronor per termin som täcker vissa studiebesök, visst studiematerial, kopieringskostnader och elevförsäkring. Kostnader för eventuella studieresor och litteratur tillkommer.

Kursdatum

Läsåret 2023-2024

Höstterminen: 2023-08-28 - 2023-12-20

Vårterminen: 2024-01-15 - 2024-06-07

Ansökan till enstaka kurs i engelska

Ansökan till Enstaka kurs engelska sker direkt på skolan. Prata med din engelsklärare.

Ansökan till enstaka kurs i matematik

Ansökan till höstterminen är öppen från 1 januari till 15 maj. Antagning sker löpande, så ansökan stänger tidigare om kursen blir fullsatt.

Kontakt

Region Uppsala folkhögskola, Uppsala

E-post: rufhsk.uppsala@regionuppsala.se

Telefon: 018-611 66 06