Enstaka kurs - engelska

Vi ger enstaka kurs i engelska för dig som tidigare gått på Region Uppsala folkhögskola.

Vem kan söka kursen?

Kursen är för dig som tidigare gått på Region Uppsala folkhögskola. Generellt gäller att du måste ha en gymnasieexamen eller en tidsomfattning från folkhögskola motsvarande 3 års heltidsstudier. Kursen söks för en termin åt gången. 

Kostnad

Undervisningen är kostnadsfri, men du betalar en avgift på 600 kronor per termin som täcker vissa studiebesök, visst studiematerial, kopieringskostnader och elevförsäkring. Kostnader för eventuella studieresor och litteratur tillkommer.

Kursdatum

Läsåret 2023-2024

Höstterminen: 2023-08-28 - 2023-12-20

Vårterminen: 2024-01-15 - 2024-06-07

Läsåret 2024-2025

Höstterminen: 2024-08-19 – 2024-12-20

Vårterminen: 2025-01-07 – 2025-05-30

Ansökan till enstaka kurs i engelska

Ansökan till enstaka kurs engelska sker direkt på skolan. Prata med din engelsklärare.

Kontakt

Region Uppsala folkhögskola, Uppsala

E-post: rufhsk.uppsala@regionuppsala.se

Telefon: 018-611 66 06