Ettårig fördjupningskurs inom Bild och form

Vill du fördjupa ditt konstnärliga arbete? Denna fördjupningskurs lämpar sig för dig som kanske har som mål att söka vidare till högre konstnärliga studier.

Under vårt ettåriga fördjupningsår får du möjlighet att utvecklas konstnärligt och processinriktat med fokus på ditt eget arbete och din personliga utveckling. 

Kursens innehåll

Undervisningen sker både i grupp och individuellt. Varje vecka hålls guppseminarier tillsammans med handledare och det finns också möjlighet av att följa de workshoppar, utställningsbesök och föreläsningar som ingår i övriga konsutbildningar. Utbildningen bygger på samtal, diskussioner, återkoppling, konstruktiv kritik och dialog med dina lärare, som alla är verksamma konstnärer. Du utforskar etiska, estetiska och samhälleliga perspektiv på bildkonsten, samtidigt som du utvecklas i de konstnärliga teknikerna. 

Utbildningen är CSN-berättigad. Antagningsprov i form av en individuell och godkänd projektplan.   

Förkunskaper

Eftergymnasial konstutbildning eller motsvarande.

Kurstid

Kursen är en heltidsutbildning som hålls på plats på Region Uppsala folkhögskola på Wik måndag till fredag. Kursen startar den 22 augusti 2022.

Kostnad

Deltagaravgiften är 1 500 kronor per termin. I denna avgift ingår bland annat basmaterial, försäkring och kopieringskostnader. Extra materialkostnader tillkommer beroende på förbrukning. All undervisning är avgiftsfri.

Vill du bo på skolan under din utbildning? Läs mer här! 

Ansökan

Ansökan för läsåret 22/23 är stängd. Välkommen att söka till utbildningen som startar ht 23. Ansökan till utbildningen 23/24 öppnar i december 2022. 

Kontakt

Ulf Eklund